Услуги

Бременност

Изследванията, които предлагаме започват от ранна бременност и нейното локализиране (в матката или извън матката), определя се точният й срок, наличието и броят на ембрионите и на сърдечни пулсации. Оценяват се матката и яйчниците за изключване на отклонения, които биха могли да усложнят протичането на бременността. От тук нататък се планират следващите изследвания и консултации.

Скрининг 11-13+6 г.с.

Фетална морфология II ТМ

Фетална морфология III ТМ

Фетална биометрия с Доплер

Фетална ехокардиография

3D/4D eхография 

 

Центърът предлага пакет „Проследяване на бременност“, включващ всички задължителни прегледи и изследвания от държавната програма по майчино здравеопазване плюс високоспециализираните скринингови и ултразвукови прегледи за бременни.

Гинекология

Пълен гинекологичен пакет

 

Гинекологично ултразвуково изследване

Сонохистерография

 

Микробиологични изледвания

Образна Диагностика

Ехография на щитовидна жлеза и коремни органи

Ехография на млечни жлези и еластография

Лазерна и Магнитна Терапия

Приложение на лазерната и магнитната терапия в гинекологията с апарати Fotona

В последните години в гинекологията широко навлиза лазерната и магнитна терапия като безопасна алтернатива на оперативните методи, хормоналните препарати и някои физиотерапевтични процедури.

Центърът разполага с лазерна система Fotona SP Dynamis и магнитен стол Fotona StarFormer с приложение в гинекологията, дерматологията и естетичната медицина.

Медицинска Информация

Фетус (на латински: foetus) = плод.

Фетусът се развива в матката на майчиния организъм, като получава необходимите за развитието му кислород и хранителни вещества от кръвта на майката посредством плацентата. Последната служи като средство за пренасяне на необходимите на плода метаболити и като филтър, който предпазва фетуса от някои неблагоприятни фактори в кръвта на майката. Кръвообращението на плода е напълно самостоятелно и неговата кръв не се смесва с тази на майката.

Фетална морфология

Високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на анатомията на плода и изключване на вродени аномалии.
 
2D-ехография – двуизмерно ултразвуково изследване.
3D-ехография – триизмерно ултразвуково изследване.
4D-ехография – триизмерно ултразвуково изследване в реално време.
 
Доплерово изследване (Доплерехография) – високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на кръвотока в съдовете.
 
Фетална ехокардиография – високоспециализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода.
 
2D-ехокардиография – ултразвуково изследване на анатомията на сърцето в 2D (двуизмерен) режим от специалист по детска кардиология.
 
3/4D-ехокардиография – ултразвуково изследване на анатомията на сърцето в триизмерен или триизмерен в реално време (4D, STIC) режим.
 
Доплерехокардиография е ултразвуково изследване за оценка на кръвотока през клапите на сърцето и големите съдове.

Биохимичен скрининг

Биохимичен скрининг І триместър (11- 13+6 г.с.) – метод за оценка на риска от хромозомни аномалии въз основа на нивата на свободния бета-ЧХГ и РАРР-А в кръвта на бременната.
 
Биохимичен скрининг ІІ триместър (15-20 г.с.) – метод за за преценка на риска от хромозомни аномалии и дефекти на невралната тръба въз основа на нивата на бета-ЧХГ, АФП и естриол (uE3) в кръвта на бременната.

Амниоцентеза (АЦ)

Вземане на околоплодна течност.

Хорионбиопсия

Вземане на хориални клетки (въси).

Плацента

Вътрешните й части са изградени от тъкани, произхождащи от зародиша, а външните – от тъкани на майчиния организъм. Плацентата служи за предаване на кислород и хранителни вещества от кръвта на майката към кръвта на плода.
 
Също така чрез нея се отделят непотребни за фетуса метаболити. Плацентата има и защитна функция като предотвратява проникването на някои вредни вещества и някои инфекциозни агенти от кръвта на майката в тази на плода. В плацентата едновременно циркулират майчина и фетална кръв, но те не се смесват. Плацентата се свързва с плода посредством пъпната връв.
 
Пъпна връв се нарича анатомичната връв, свързваща ембриона/плода с плацентата. Функцията и е да провежда кръв от плода до плацентата и да я връща пречистена и обогатена с кислород и хранителни вещества. Съдържа две артерии и една вена.
 
Хорион – се нарича предшественика на плацентата.

Нухална транслуценция

Ултразвуков белег в областта на врата на плода (отнася се за 11-13+6 г.с.)

Нухална гънка

Ултразвуков белег в областта на врата на плода (отнася се за след 15 г.с.).

Вродени структурни аномалии

Дефекти на невралната тръба (ДНТ) – дефекти на гръбначния стълб и главния мозък (спина бифида, аненцефалия).
 
ВСМ – вродени сърдечни малформации.
 
Кариотип –  броят и формата на хромозомите. Кариотипът на човека се състои от 46 хромозоми.
 
Хромозомни аномалии (ХА) – отклонение от нормалния брой на хромозомите (синдром на Даун, тризомия 18, тризомия 13, синдром на Търнър и др.).
 
Бета-ЧХГ, РАРР-А, АФП, естриол, плацентарен растежен фактор – вещества с произход от плода и/или придатъците му. Нивата им в кръвта на бременната се използват за откриване на хромозомни и анатомични дефекти.
 
Други – хидроцефалия, омфалоцеле, гастросхизис, диафрагмална херния, бъбречни аномалии, аномалии на крайниците, цепка на устната, небцето и др.