Кога може да ми бъде направено ултразвуково изследване?

Ултразвуково изследване може да се направи във всеки момент на бременността, но определени възлови прегледи със специфична насоченост се извършват в строго определени срокове на бременността. Ние извършваме и препоръчваме следните ултразвукови изследвания (УЗИ):
• от 5 г.с.  Ултразвуково изследване при ранна бременност
• 11-13+6 г.с. Ехографски скрининг І триместър
• от 15 г.с.  Фетална морфология (за аномалии)
• от 14 г.с.  Фетална биометрия с доплер
При констатирани отклонения или при пропуснато специализирано УЗИ, както и при болки или кървене, извършваме УЗИ по всяко време, независимо от срока на бременността.

Какво е ехографски скрининг І триместър?

Ехографският скрининг І триместър е високоспециализирано ултразвуково изследване за ранно откриване на структурни аномалии на плода и за преценка на риска от хромозомни аномалии. Извършва се в периода 11-13+6 г.с.

Какво е фетална морфология?

Феталната морфология е високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на анатомията на плода и изключване на вродени аномалии. Извършва се през второто тримесечие на бременността, когато структурите на плода са добре видими и могат да бъдат обстойно разгледани

Колко ултразвукови изследвания е необходимо да планирам?

Повечето специалисти по фетална медицина препоръчват при неусложнена бременност минимум 3 ултразвукови изследвания:

• Установяване на нормално развиваща се начална вътрематочна бременност

Ехографски скрининг I триместър

Фетална морфология II триместър

При проблемна бременност може да се наложат повече ултразвукови прегледи за проследяване на растежа на плода, неговото кръвоснабдяване, състоянието на плацентата и околоплодните води. В такива случаи се прави фетална биометрия с доплерово изследване на кръвотока.

Кога мога да направя 3D/4D-ехография?

При всеки преглед лекарят може да използва 3D/4D техника, ако това му е необходимо, за да постави или прецизира своята диагноза. Най-подходящият срок за демонстриране на лицето на плода чрез 3D/4D ехография е около и след 30 г.с. Срокът на бременността не е ограничение в използването на 3D/4D технологията.

При 3D/4D-ехографията ще бъде ли оценена феталната морфология/анатомия?

Задължително! Това е неотменна част от прегледа. Целта на изследването 3D/4D-Ехография е по-точна оценка на феталната анатомия. След прегледа получавате протокол „Фетална морфология“ и негов запис върху CD или DVD.

При нормален резултат от феталната морфология мога ли да пропусна редовния преглед при проследяващия гинеколог?

Нормалният резултат от феталната морфология не отменя необходимостта от рутинни прегледи при проследяващия Ви гинеколог. Тези прегледи имат специфика, която не се ограничава само до ултразвуковата преценка на плода.

Необходимо ли е да съм с пълен пикочен мехур по време на прегледа?

Наличието на известно количество урина в пикочния мехур променя благоприятно положението на матката и подобрява видимостта й при сканиране през корема. Това е особено важно при прегледите в първи триместър на бременността и специално при скрининга в първи триместър. Затова преди такъв преглед се въздържайте от уриниране. Ако мехурът е твърде пълен и пречи за конкретния преглед, лекарят ще ви помоли да посетите тоалетната. При прегледите в по-големите срокове на бременността (с някои изключения във връзка със специфични индикации) и при трансвагиналните прегледи по правило мехурът трябва да е празен.

Вредно ли е ултразвуковото изследване включително и 3D/4D-ехографията?

Не. Изследванията в тези режими са безвредни.

Каква е продължителността на прегледа?

Прегледът може да трае от няколко до 30 и повече минути в зависимост от спецификата и сложността му, от това дали се установяват проблеми или не, както и от редица конкретни обстоятелства. Прегледът продължава колкото е необходимо на лекаря, за да направи своите заключения!

Необходимо ли е предварително планиране и запазване на час за съответното изследване? Как да си запишем час?

Да, непременно. Изключения се допускат само при спешни случаи, които приемаме извънредно. Неспешни случаи могат да бъдат преглеждани без записване по изключение само при наличие на освободен час . Ако не сте в състояние да се явите или да спазите записания си час за преглед, Ви молим своевременно да уведомявате за това регистратурата на центъра.

Записването на час за преглед става с обаждане на телефоните на регистратурата ни, на място в центъра или онлайн на следния линк – https://web.mcfemina.com/Appointment. В пряк контакт нашите сътрудници ще приемат Вашите желания и предпочитания за лекар и време и ще Ви предложат възможности за избор. Те ще Ви укажат и подходящия момент за прегледа съобразно спецификата му.

Молим Ви да не използвате електронната ни поща за записване на часове за преглед или поставяне на въпроси. За целта, както и за получаване на всякаква информация, ползвайте телефоните ни. Ще получите отговор на момента от нашите сътрудници.

Необходимо ли е да уточня вида на желания преглед при предварителното запазване на час?

Да, желателно е! Това е необходимо условие, за да се предвиди времетраенето на прегледа. По същата причина предупреждавайте, ако ще се извършва преглед на многоплодна бременност.

Кога и под каква форма се предоставят резултатите от прегледа?

Всеки преглед задължително се документира, като в края му получавате писмен документ с резултатите от него и заключението на лекаря. Ако желаете да Ви се направи запис на изображения и моменти от прегледа, уведомете предварително за това лекаря.

При случай на спешност мога ли да бъда прегледана без предварително запазен час?

Да, можете, ако действително се касае за неотложна ситуация. Споделете това с регистратурата на центъра, като при нужда ще бъдете свързани с лекар, който да прецени спешността на проблема. Вашият преглед ще бъде вмъкнат между предварително запазените часове или ще Ви бъде предложен алтернативен вариант, съобразно ситуацията.

Възможно ли е закъснение или неспазване на записания от мен час за преглед по вина на центъра?

Лекарите и персоналът на центъра полагат усилия за спазване на графика на записаните пациентки. Понякога по обективни причини е възможно закъсняване от графика на записаните часове за прегледи поради трудни и продължителни прегледи, извънредни спешни случаи и др. Умоляваме пациентките с предварително запазени часове за съпричастност, разбиране и търпение в случай на неспазване на точния час за преглед.

Необходимо ли ми е медицинско направление за преглед?

Не, за да посетите Медицински център „Фемина“ не е необходимо специално медицинско направление. Желателно е да носите резултати от прегледи и изследвания, епикризи и друга медицинска документация, с която разполагате, свързани с проблема.

Да нося ли резултати от предшестващи прегледи и изследвания?

Желателно е, ако разполагате с резултати от предшестващи прегледи и изследвания, да ги предоставите непосредствено преди съответния преглед, тъй като е възможно те да ни бъдат от полза.

Мога ли да разбера пола на бебето?

Да, разбира се. Това е възможно след 14 г.с. Полът се установява със сигурност при прегледа за фетална морфология.

Мога ли да поканя придружаващи лица (членове на семейството, приятели, познати) за прегледа?

Да, разбира се. Пациентката и придружителите могат да наблюдават образа от ехографския апарат на 32-инчов монитор. Повече от двама придружители обаче пречат на работата и не са желателни. Малки и прекалено активни деца също не е уместно да присъстват на прегледа. Не е желателно да присъстват придружители когато има необходимост от трансвагинално изследване.

Има ли Медицински център „Фемина“ договори с фондове за доброволно здравно осигуряване?

В момента центърът работи по договори със следните фондове за доброволно здравно осигуряване.
ОЗОФ „Доверие“
Евроинс – Здравно осигуряване“ ЕАД

Съгласно тези договори пациентите не заплащат за определени видове прегледи, изследвания и дейности, извършвани в центъра. Фондовете поставят ограничения за вида и броя на покриваните от тях услуги, поради което не всичко, което предлагаме, се заплаща от тях. Това зависи от вида на прегледа и от обхвата на осигурителния пакет. Ограниченията се отнасят най-вече до прегледите на бременни и прегледи с профилактична цел. Информация за конкретните си права можете да получите от регистратурата на центъра и от координаторите на съответния фонд. Осигурените в доброволни фондове и застрахователни компании, с които центърът няма сключен договор за безкасово плащане, получават фактура за платените суми с оглед възстановяване на разходите.

Случаи, в които можете да разчитате на нас.

• Закъснение на менстуация, позитивен тест за бременност, безпокойство или въпроси, свързани с това.
• Скрининг І триместър за ранна диагноза на аномалиите на плода. Ехографският преглед между 11 и 14 седмица, съчетан с кръвен тест /биохимичен скрининг/, показващ висока чувствителност за евентуални хромозомни аномалии на плода.

• Имате безпокойство относно растежа и състоянието на плода.

• Имате фамилна обремененост (история) за генетични отклонения. →Генетична консултация

• Имате оплаквания като необичайна болка в корема, генитално кървене или друго неразположение по време на бременността.

• Имате анамнеза за преждевременно раждане.

• Имате безпокойство относно движенията на плода – наличие, интензивност.

• Планирате пътуване и искате да знаете безопасно ли ще е това за вас и за плода.

• Планирате бременност.

• Имате тазова болка, извънменструално кървене, необичайно обилна менструация или други оплаквания. → Пълен гинекологичен пакет

• Скрининг за предракови състояния и рак на шийката на матката. → Профилактичен гинекологичен пакет

• Скрининг за рак на яйчниците за жени с фамилна обремененост.

• Скрининг за рак на гърдата. → Ехомамография

Това далеч не са всички предлагани услуги, за повече информация → Възможности

Ако сте в 14-та или по-късна гестационни седмици и сте пропуснали изследването скрининг І триместър...
имате втора възможност за диагноза на аномалиите на плода →Фетална морфология 15-20 г.с. Тя може да се съчетае с кръвен тест – т.нар биохимичен скрининг втори триместър. Ако сте в 20-та или по-късна г.с., имате трета възможност за диагноза на аномалиите на плода →Фетална морфология 20-23 г.с.

• Имате безпокойство относно растежа и състоянието на плода.

• Имате фамилна обремененост (история) за генетични отклонения. →Генетична консултация

• Имате оплаквания като необичайна болка в корема, генитално кървене или друго неразположение по време на бременността.

• Имате анамнеза за преждевременно раждане.

• Имате безпокойство относно движенията на плода – наличие, интензивност.

• Планирате пътуване и искате да знаете безопасно ли ще е това за вас и за плода.

• Планирате бременност.

• Имате тазова болка, извънменструално кървене, необичайно обилна менструация или други оплаквания. → Пълен гинекологичен пакет

• Скрининг за предракови състояния и рак на шийката на матката. → Профилактичен гинекологичен пакет

• Скрининг за рак на яйчниците за жени с фамилна обремененост.

• Скрининг за рак на гърдата. → Ехомамография

Това далеч не са всички предлагани услуги, за повече информация → Възможности