Ценоразпис

ЛАЗЕРНИ И МАГНИТНИ ПРОЦЕДУРИ

ЗАПЛАЩАНЕТО СТАВА В БРОЙ ИЛИ С БАНКОВА КАРТА, ИЗДАДЕНА ОТ БЪЛГАРСКА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА БАНКА С КЛОНОВЕ В БЪЛГАРИЯ.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ КАРТИ AMERICAN EXPRESS И DINER’S CLUB.

ЗА ЗАПЛАТЕНИТЕ СУМИ СЕ ИЗДАВА ФИСКАЛЕН БОН.

ПРИ ПОИСКВАНЕ СЕ ИЗДАВА И ФАКТУРА.