Ултразвуково изследване при ранна бременност – с това изследване се локализира бременността (в матката или извън нея) и се установява точният й срок. Оценяват се матката и яйчниците за изключване на отклонения, които биха могли да усложнят протичането на бременността. Оттук нататък се планират съответните изследвания и консултации.

Ехографски скрининг І триместър (ранен скрининг) – високоспециализирано ултразвуково изследване за структурни и хромозомни аномалии на плода в периода 11+0 – 13+6 г.с.

Целта е в този ранен срок на бременността чрез комбинация от ехографски прегед и кръвно изследване да се изключат или диагностицират вродени структурни и хромозомни аномалии на плода. Това позволява, ако се установят отклонения от нормите, да се извършат допълнителни изследвания или при необходимост да се прекъсне бременността на този ранен етап. В кръвта на бременната се изследват два хормона, произхождащи от плода и придатъците му (бета-ЧХГ и РАРР-А). Специална компютърна програма изчислява риска за синдром на Даун, тризомия 18, тризомия 13, триплоидия и синдром на Търнър. Извършването на този скрининг се препоръчва при всички бременни жени.

Ехографски скрининг ІІ триместър (късен скрининг) – комбинирано ехографско и кръвно изследване за структурни и хромозомни аномалии, което се извършва в периода 15-20 г.с., като оптималният срок е между 16 и 18 г.с. Различава се по маркерите, които се изследват в кръвта на бременната жена – алфа фетопротеин и естриол. Отново с помощтта на копютърна програма се изчислява рискът за синдром на Даун и дефекти на невралната тръба. Препоръчва се най-често при  пациентки, при които има отклонение в резултата от ранния скриниг.

Фетална морфология ІІ триместър (19-23 г.с.) – Основното ултразвуково изследване по време на бременността за изключване на вродени аномалии на плода. 

Целта на изследването е:

  • да се измерят отделните параметри (части) на плода и да се прецени дали те съответстват на очакваното според последната редовна менструация (ПРМ). Това се нарича биометрия. В някои случаи на несъответствие (напр. при нередовни менструации) се извършва корекция на очаквания термин за раждане. Измерването на плода е от особено значение за правилната преценка на отклоненията в неговия растеж на по-късни етапи от бременността (в трети триместър).
  • да се оцени прецизно анатомията на плода и да се изключат или диагностицират вродени структурни аномалии. Не всички аномалии на плода, обаче, могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвуково изследване!

Препоръчва са при всички бременни жени.

Фетална морфология ІІІ триместър (28-32 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване с цел изключване или диагностициране на аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността.

Отново се оценяват анатомията на плода, неговият растеж, състоянието на плацентата, количеството на околоплодните води, маточната шийка, кръвотока в пъпната връв и маточните артерии. Всичко това дава информация за състоянието на плода и дава възможност да се прогнозират някои потенциални усложнения преди или по време на раждането, да се планират проследяването на бременността, раждането, начина на родоразрешение, както и съответните консултации с детски специалисти преди и след раждането, и при необходимост да се организират операции за хирургична корекция.

Доплерово изследване (Доплерова велосиметрия)– специална ултразвукова техника, с която се измерва кръвотока в различните съдове – маточните артерии, пъпната връв и някои определени съдове на плода. С нея се оценява фето-плацентарният и утеро-плацентарният кръвоток. Те имат решаващо значение за преценка на състоянието и определяне на прогнозата на плода при определени усложнения на бременността. То е неразделна част от всеки ехографски преглед.

Ехографски скрининг за преждевременно раждане – ултразвуково измерване на дължината на маточната шийка. Може да бъде извършено като скрининг или динамично проследяване при всяко от специализираните ултразвукови изследвания.

УЗИ след 36 г.с. – ултразвуково изследване в късна бременност след 36 г.с. Извършва се основно за оценка на предлежанието на плода, плацентата, пъпната връв, количеството околоплодни води, маточната шийка, сърдечната честота на плода. Допълнително към това е възможно да бъдат извършени биометрия и определяне на очакваното тегло на плода и при индикации доплерово изследване.

Фетална ехокардиография– високоспециализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни аномалии.

Инвазивни изследвания:

Хорионбиопсия – вземане на клетки от хориона (с тънка игла през корема или трансвагинално под ехографски контрол), които се изследват чрез ДНК и или цитогенетичен анализ. Извършва се в перидоа 11-13 г.с. Манипулацията е практически безболезнена и е свързана с минимален риск за бременността (под 1%).

Амниоцентеза – представлява инвазивен метод за пренатална диагностика, при който под ултразвуков контрол, посредством тънка игла, се прониква в матката през корема на бременната жена и се взема малко количество околоплодна течност. Извършва се в периода 16-20 гестацинна седмица. За разлика от неинвазивните тестове, амниоцентезата позволява поставяне на диагноза със сто процентова сигурност на много голям брой генетични заболявания.

Неинвазивен пренатален тест от GenePlanet:

GenePlanet е словенска биотехнологична компания, специализирана в предоставянето на персонализирани медицински решения на базата на генетични тестове. Неинвазивната пренатална диагностика представлява скринигов тест за хромозомни и генетични дефекти, при който се изследва генетичен материал от плода, циркулиращ в майчиното кръвообращение. Тестът е с изключително високо ниво на достоверност (99%) и се предлага в три пакета.

Базовият пакет включва изследване за най-честите хромозмни аномалии (тризомия 13, 18 и 21), както и информация за пола на плода.

Към стандартния пакет се прибавя изследване за аномалии на половите хромозоми като синдром на Търнър, Клайнфелтър и други.

Разширеният пакет включва допълнителни хромозомни аномалии като тризомия 9, 16 и 22, както и 60 синдрома, дължащи се на генетични дефекти.

Препоръчва се при бременни жени с повишен риск от наличие на хромозомни аномалии на плода след направен биохимичен скрининг през първи триместър, пациентки над 35-годишна възраст, както и такива с фамилна обремененсост за хромозомни или генетични дефекти.

Пакет „Проследяване на беременност“:

При нас може лесно и удобно цялостно да проследите Вашата бременност, благодарения на нашия пакет. В допълнение към елементите на програмата „Майчино здравеопазване“ на Министерство на здравеопазването в него са включени всички високо специализирани ехографски изследвания: биохимичен скрининг, фетална морфология във втори и трети триместър, както и отделно посещение за запис 3D/4D снимки и видеоклипове на Вашето бебе на диск или USB-памет, осигурени от нас. В края на бременността получавате обменна карта и болничен лист за 45 дни до термина за раждане.