Адрес:

1202 София, България
ул."Дунав" No 47

Телефон за контакти

тел.: 02 / 983 30 20
тел.факс: 02 / 983 57 97
моб. тел: 088 903 05 95

Е-mail: mc_femina@abv.bg, info@mcfemina.com

3D/4D eхография

 

 


3D eхография (Триизмерно ултразвуково изследване)
4D eхография (Триизмерно ултразвуково изследване в реално време)
4D фетална ехокардиография (STIC)

Това е най-новата ултразвукова технология в съвременното акушерство и гинекология!
Тя ни дава възможност да получаваме обемни триизмерни образи и да ги изследваме във всички интересуващи ни срезове независимо от позицията на плода. Освен това наличието на 3D/4D опция в ехографския апарат означава, че той е от експертен клас с висока разделителна способност, което позволява да се извърши качествена и прецизна оценка на анатомията и състоянието на плода и с това да се доуточни или подтвърди диагнозата за плода.
Революционно новите технологии 3D-фетална ехокардиография и 4D-фетална ехокардиография (STIC) в допълнение към 2D-феталната ехокардиография предлагат уникална възможност за прецизна пренатална диагностика на вродените сърдечни аномалии на плода.

4D-фетална ехокардиография (STIC):

Революционно нова технология ултразвуково изследване на  сърцето н а плода, създадена на базата на 3D-ехографията, която в допълнение към 2D-феталната ехокардиография, дава нови възможности за по-ефективна пренатална диагностика на вродени сърдечни аномалии. Със STIC-технологията (в сравнение с обикновената 2D-технология) се оценяват в реално време движещите се сърдечни структури и главните съдове във всички плоскости.

 

 

    

 

_________________________________________________________________________________                

 

NB:

 

• Може да се извърши по всяко време, оптимални срокове 12-32 г.с.
За STIC-технологията оптималните срокове са 20-23 г.с..

• Дава прецизна информация за анатомията на плода.

• Не дава по-разбираеми образи за родителите. Удачните „ фетални фотосесии ” се получават при наличие на определени условия за това (подходящ срок, подходяща позиция на плода, достатъчно количество околоплодни води и др.).

• Изследването се извършва при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) - за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури. 3D-трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!

• Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Фетална морфология" и негов запис върху CD или DVD.

• 3D/4D eхографията не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви гинеколог.

 

 

_______________________________________________________________________________________

 


Още информация:  →  Апаратура

                            →  Въпроси

                              Медицинска информация