Адрес:

1202 София, България
ул."Дунав" No 47

Телефон за контакти

тел.: 02 / 983 30 20
тел.факс: 02 / 983 57 97
моб. тел: 088 903 05 95

Е-mail: mc_femina@abv.bg

Начало » За нас » Апаратура

Апаратура

 

Центърът е оборудван с апаратура, обезпечаваща максималния възможен обем на амбулаторната дагностика в акушерството и гинекологията. Той разполага с богат набор от ултразвукова техника от най-висок клас, която е уникална за страната. Тя включва най-новото поколение триизмерни ултразвукови скенери: Samsung UGEO WS80A Elite, Samsung UGEO WS80A, Samsung Medison Accuxix A30, Medison Accuvix XG, Medison Accuvix V20 Prestige, Medison Accuvix V20 снабдени с последните софтуерни пакети са обработка на образа и получаване на естествени и ефектни изображения. В ръцете на най-добрите наши специалисти по ехографска диагностика в акушерството и гинекологията тя демонстрира максималните си възможности като позволява извършването на:


• стандартна двуизмерна трансабдоминална ехография в реално време за целите на рутинната акушерска и гинекологична диагностика

• трансвагинална ехография при много ранна бременност и при гинекологични заболявания (двуизмерна и триизмерна), контрастни изследвания в гинекологията (сонохистерография)

• пълен обхват Доплерови изследвания при бременни и гинекологично болни, включително цветно картиране, спектрален Доплер, енергиен Доплер, 3D Power Dopppler

• триизмерна трансабдоминална и трансвагинална ехография (3D) и триизмерна ехография в реално време (4D), STIC

• проследяване на овариалния цикъл при стерилитет и инфертилитет (фоликулометрия)

• скрининг и диагностика на вродените аномалии на плода вкл. автоматично измерване на нухална транслуценция (NT)

• ехомамография, ехография на щитовидна жлеза и малки структури вклчително еластография, ехография на коремни органи, ехография на опорно-двигателния апарат 

  • дигитално документиране и архивиране на ехографските изследвания на разнообразни носители

 

Центърът притежава:

Остеодензитометър OsteoScan за определяне на костната плътност на костта на петата чрез ултразвук.

Кардиотокографски монитори за регистриране и анализ на детските сърдечни тонове.

Видеоколпоскопи Leisegang от най-висок клас.

Високоефективни електрокаутери за лечение на измененията на маточната шийка.

 

 

___________________________________________________________________________________________
 

 

 

SAMSUNG UGEO WS80A Еlite,  Samsung UGEO WS0A,  АССUVIX A30, ACCUVIX  XG, ACCUVIX V20 Prestige, ACCUVIX V20 

 

 

НАЙ-ВИСОК стандарт на 3/4D технологии!


• ПОВЕЧЕ от проста триизмерна визуализация!


Последни достижения на обемния ултразвук!

 

• Ново стъпало в диагностиката!

 

• Най-точно диагностично заключение!


Новият модел ултразвукова система от клас „премиум” Samsung UGEO WS80A Elite е последното постижение на триизмерните технологии, разработвани от комапнията Samsung през 2015- 2016 година.

Най-новият комплекс 3D-технологии Elite, 3D Multi XI тм (бъдещето на обемния ултразвук), включващ набор от различни режими в това число и Multi Volume Slice, Mirror View, Multi-OVIX, позволява детайлен анализ на обемните данни с максимална бързина и точност и с това помага за най-точното диагностично заключение.

Multi Volume Slice коренно променя 3/4D визуализацията, като позволява да се получат 7 различни триизмерни (обемни) изображения едновременно. Многото реконструкции могат да бъдат разгледани в различни режими за бърза и точна диагностика на аномалиите на лицето      (устните, небцето, челюстите, носа), аномалиите на костната система (спина бифида, сколиоза, кифоза).
Multi-OVIX позволява от получените 3D-обеми да се изследват неограничено количество срезове, което повишава точността в диагностиката на мозъчната анатомия, анатомията на гръбнака и коремните органи.

Другите триизмерните технологии включват:

XI Vocal – автоматично изчисляване на обеми в 3D режим.
Volume CT View – режим подобен на „компютърната томография”.
Color STIC – цветна триизмерна реконструкция или мултипланово изображение на сърцето на плода в съчетание с цветен доплер в реално време.
Inversion 3D – дава по-дълбока оценка на съдовите и кистозни структури, създавайки обемна отливка от зоната на интерес.
3D-MR – функция за подобряване качеството на 3D-образа.
Volume Cine – позволява да се събира и съхранява 4D информацията за последваща оценка във вид на ретроспективно 4D-изследване.
 

 В последното поколение апарати са приложени технологиите:

SRFI (smart filter volume imaging), VSI  (volume shade imaging) и FRV (feto-realistic view) за максимално наситено и естествено триизмерно изображение.