Адрес:

1202 София, България
ул."Дунав" No 47

Телефон за контакти

тел.: 02 / 983 30 20
тел.факс: 02 / 983 57 97
моб. тел: 088 903 05 95

Е-mail: mc_femina@abv.bg, info@mcfemina.com

Начало » За нас » Специалисти

Специалисти

Прегледите и консултациите в центъра се извършват от водещи български специалисти в акушерството и гинекологията, детската кардиология и образната диагностика. Те притежават уникална квалификация и опит, придобити с многогодишна практика и упорита клинична и изследователска работа  в най-големите национални университетски центрове и с обучение и многобройни специализации в чужбина. Те притежават научни степени и звания, които са признание и доказателсто за техните професионални възможности.  


доц. Румен Димитров, д.м., управител на центъра

Завършил е медицина в МУ - София с Хипократов медал през 1986 г. От 1990 година работи като асистент в най-голямата ни университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" - София. Има специалност по акушерство и гинекология от 1994 г. Последователно израства до главен асистент и доцент в Медицински университет в София и началник на Клиника по обща и урогинекология, ръководител на екип с над 25 годишна практика в гинекологичната хирургия. Профилиран е в областта на оперативната гинекология, ендоскопската гинекологична хирургия (безкръвни гинекологични операции), урогинекологията, ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията и уродинамиката. Специализирал е в British Urological Institute, Бристол. Защитил е дисертация в областта на уродинамиката на тема "Многоканални компютризирани уродинамични изследвания при жени с дисфункция на долния уринарен тракт" (2002 г). Автор е на множество научни публикации и е съавтор в 7 учебника и помагала за студенти и специализанти. Член е на Управителния съвет е на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията и е лектор на нейните обучителни курсове.

 

доц. д-р Виолета Димитрова, д.м.

Завършва Медицинския факултет на МУ – София с Хипократов медал през 19982 г. От 1986 г. неизменно работи в СБАЛАГ „Майчин дом” - София. Професионалната и научната й кариера започва като младши асистент и достига до доцент (от 2007 г.) и Началник на Клиника по фетална медицина. Има магистърска степен по здравен мениджмънт.

Специализирала е в Израел и САЩ по проблемите на рисковата бременност, феталната медицина и пренаталната диагностика. Има допълнителна квалификация в чужбина в областта на пренаталния скрининг за синдром на Даун в първи триместър, Доплеровата диагностика в акушерството и гинекологията, триизмерната ехография, феталната ехокардиография (Великобритания, Холандия, Израел).

Защитила е дисертация на тема “Антенатален скрининг за синдром на Даун във втори триместър на бременността” (2001 г.). Съавтор е на изключително популярния първи български „Атлас по ехография в акушерството и гинекологията”, издаден още през 1995 г. Автор е на глави от учебници по акушерство и гинекология, съавтор е на пет други книги. Има над 90 научни публикации в български и чужди научни списания, както и над 50 участия в наши и чужди конгреси. Научните и трудове са цитирани повече от 90 пъти от наши и чужди автори. В СБАЛАГ „Майчин дом” провежда обучение на студенти по медицина не само на български, но и на английски език на чужденстранни студенти.  Също там обучава акушер-гинеколози в курсове по ехография и пренатална диагностика.  

Доц. Виолета Димитрова е един от съоснователите на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията и понастоящем е неин председател. Тя неизменно участва като лектор във всички обучителни курсове, организирани от Асоциацията. Отговорен редактор е на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията”. В МЦ „Фемина” провежда индивидуално обучение по ехографска диагностика. Гост лектор е на научни форуми, организирани от  Българското дружество по акушерство и гинекология, БЛС и други институции. През 2006 г. изнася лекция в САЩ (Emory University, Atlanta) за организация на акушеро-гинекологичната помощ в България.  

 

доц. д-р Живка Карагьозова, д.м.

Профсионалната й кариера преминава изцяло в СБАЛАГ "Майчин дом" - София и Медицинския университет - София, където тя израства от асистент до доцент по акушерство и гинекология. Притежава дългогодишен опит в областите на патологичната и високорискова бременност, пренаталната и ултразвукова диагностика през бременността, инфекциите в акушерството и гинекологията. Защитила е дисертация в областта на патологичната бременност. Има магистърска степен по здравен мениджмънт. Лектор е на студенти и специализанти. Автор е на многобройни научни публикации и е участник в множество научни форуми. Секретар е на Българското научно дружество по акушерство и гинекология.

 

д-р Любомир Спасов, д.м.

педиатър и детски кардиолог с над 20 годишна практика и опит, придобити като главен асистент в СБАЛДБ - София. Специализирал е детска кардиология във Франция и САЩ. Специалист по детски болести и детска кардиология, профилиран в диагностиката на вродените аномалии на сърдечно-съдовата система на плода (фетална ехокардиография). Защитил е дисертация в областта на детската кардиология. Автор е на множество научни публикации и е участник в наши и международни научни прояви.

 

 д-р Наталия Евтимова, д.м.

Специалист по детски болести и детска кардиология с дългогодишна практика и опит като клиницист и университетски преподавател в СБАЛДБ - София. Специализирала е фетална ехокардиография в чужбина и е работила в клиника по детска кардиология в Чикаго, САЩ. Защитила е дисертация в областта на детската кардиология. Експерт е по ултразвукова диагностика на вродените аномалии на сърдечно-съдовата система на плода. Има множество научни публикации и участия в научни форуми. Традиционен лектор в обучителните курсове на БАУАГ.  

 

д-р Светлана Врагалева

специализирала и защитила специалност по акушерство и гинекология във водещата българска акушеро-гинекологична болница СБАЛАГ"Майчин дом" - София. Притежава завиден опит в най-съвременните аспекти на ултразвукова диагностика при бременни и в гинекологията и специално в 3D/4D ехографията, придобит чрез продължителна практика с най-модерната апаратура и обучения в чужбина.  Владее отлично ултразвуковата диагностика при бременните и в гинекологията и методите за онкопрофилактика, ранна диагностика и лечение на гинекологичните заболявания.  

 

д-р Милена Цолова

акушер - гинеколог, специализирала във ІІ САГБАЛ "Шейново" и СБАЛАГ"Майчин дом" - София. Владее всички най-съвременни диагностични методи в областта на акушерството и гинекологията вкл. ехографска пренатална диагностика на плода, 3D/4D ехография,  ултразвукова диагностика в гинекологията, онкопрофилактика. Квалификацията й е постигната с продължителна практика и обучения в чужбина.

 


д-р Веселина Славкова

акушер-гинеколог, специализирала и практикувала във ІІ САГБАЛ "Шейново". Овладяла е всички най-актуалните методи на дагностика и лечение в областта на акушерството и гинекологията вкл. пълния обхват ултразвукова диагностика на плода, 3D/4D ехография,  ехографска диагностика в гинекологията, онкопрофилактика. Квалификацията и опита си дължи на интензивна многогодишна практика и обучение у нас и в чужбина. 

 

д-р Любомира Икономова

акушер-гинеколог, специализирала и работила в САГБАЛ "Св. София" и МБАЛ"Св. София". Владее и прилага пълния спектър от методи за диагностика и лечение в акушерството и гинекологията, в т. ч. и най-модерните ехографски методи за изследване при бременните. 

 

д-р Стоян Певтичев, акушер-гинеколог

Завършил френската езикова гимназия в София и медицина в Медицинския университет в София. Специализирал и придобил специалност по акушерство и гинекология в СБАЛАГ"Майчин дом" - София. Преминал допълнителна специализация по пренатална диагностика и фетална медицина във Франция. Притежава следдипломна квалификация по колпоскопия, ехографска диагностика в акушерството и гинекологията, ендоскопска хирургия и оперативна гинекология. 

 

д-р Диана Христова, акушер гинеколог 

Завършила медицина в Медицински университет - София и специализирала акушерство и гинекология в СБАЛАГ"Майчин дом" - София. Асистент по акушерство и гинекология в СБАЛАГ"Майчин дом" и Медицински университет - София. Следдипломна квалификация по ехографска диагностика, колпоскопия, гинекология на подрастващите. Специални интереси и опит в областта на детско-юношеската гинекология.