Адрес:

1202 София, България
ул."Дунав" No 47

Телефон за контакти

тел.: 02 / 983 30 20
тел.факс: 02 / 983 57 97
моб. тел: 088 903 05 95

Е-mail: mc_femina@abv.bg, info@mcfemina.com

Начало » Медицинска информация » Справки акушерство

Справки акушерство

Фетус (на латински: foetus) = плод. Фетусът се развива в матката на майчиния организъм, като получава необходимите за развитието му кислород и хранителни вещества от кръвта на майката посредством плацентата. Последната служи като средство за пренасяне на необходимите на плода метаболити и като филтър, който предпазва фетуса от някои неблагоприятни фактори в кръвта на майката. Кръвообращението на плода е напълно самостоятелно и неговата кръв не се смесва с тази на майката.


Плацента - вътрешните й части са изградени от тъкани, произхождащи от зародиша, а външните - от тъкани на майчиния организъм. Плацентата служи за предаване на кислород и хранителни вещества от кръвта на майката към кръвта на плода. Също така чрез нея се отделят непотребни за фетуса метаболити. Плацентата има и защитна функция като предотвратява проникването на някои вредни вещества и някои инфекциозни агенти от кръвта на майката в тази на плода. В плацентата едновременно циркулират майчина и фетална кръв, но те не се смесват. Плацентата се свързва с плода посредством пъпната връв.


Пъпна връв се нарича анатомичната връв, свързваща ембриона/плода с плацентата. Функцията и е да провежда кръв от плода до плацентата и да я връща пречистена и обогатена с кислород и хранителни вещества. Съдържа две артерии и една вена.


Хорион - се нарича предшественика на плацентата.


Пренатална диагностика - дородова диагностика.


Ултразвуково изследване - неинвазивно изследване с помощта на ултразвукови вълни.


Фетална морфология - високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на анатомията на плода и изключване на вродени аномалии.

 

2D-ехография - двуизмерно ултразвуково изследване.
3D-ехография - триизмерно ултразвуково изследване.
4D-ехография -триизмерно ултразвуково изследване в реално време.


Доплерово изследване (Доплерехография)
- високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на кръвотока в съдовете.


Фетална ехокардиография - високоспециализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода.

 

2D-ехокардиография - ултразвуково изследване на анатомията на сърцето в 2D (двуизмерен) режим от специалист по детска кардиология.

 

3/4D-ехокардиография - ултразвуково изследване на анатомията на сърцето в триизмерен или триизмерен в реално време (4D, STIC) режим.

 

Доплерехокардиография е ултразвуково изследване за оценка на кръвотока през клапите на сърцето и големите съдове.

 

М-mode е ултразвуково изследване за оценка размерите и функцията на сърдечните структури.


Нухална транслуценция - ултразвуков белег в областта на врата на плода (отнася се за 11-13.6 г.с.).


Нухална гънка - ултразвуков белег в областта на врата на плода (отнася се за след 15 г.с.).

 

Анатомия на плода - костна система (череп,гръбнак, гръден кош, крайници), мозък, лице, гръдни и коремни органи, гръдна и коремна стена и др.


Вродени структурни аномалии – спина бифида, аненцефалия, хидроцефалия, вродени сърдечни аномалии, омфалоцеле, гастросхизис, диафрагмална херния, бъбречни аномалии, аномалии на крайниците, цепка на устната,небцето и др.


Дефекти на невралната тръба (ДНТ)
- дефекти на гръбначния стълб и главния мозък (спина бифида, аненцефалия).


ВСМ - вродени сърдечни малформации.


Кариотип - е броят и формата на хромозомите. Кариотипът на човека се състои от 46 хромозоми.


Хромозомни аномалии (ХА
) - отклонение от нормалния брой на хромозомите (синдром на Даун, тризомия 18, тризомия 13, синдром на Търнър и др.).


Бета-ЧХГ, РАРР-А, АФП - вещества с произход от плода и придатъците му. Нивата им в кръвта на бременната се използват за откриване на хромозомни и анатомични дефекти.


Биохимичен скрининг І триместър (11- 13.6 г.с.)
- метод за оценка на риска от хромозомни аномалии въз основа на нивата на свободния бета-ЧХГ и РАРР-А в кръвта на бременната.

 

Биохимичен скрининг ІІ триместър (15-20 г.с.) - метод за за преценка на риска от хромозомни аномалии и дефекти на невралната тръба въз основа на нивата на бета-ЧХГ и АФП в кръвта на бременната.


Амниоцентеза (АЦ)
- вземане на околоплодна течност.


Хорионбиопсия - вземане на хориални клетки.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Предоставената информация не бива да да се използва за диагноза или поведение. Консултацията със специалист е задължителна! Сайтът не дава абсолютна гаранция за пълнотата и актуалността на предоставената информация. 2009 г.