Адрес:

1202 София, България
ул."Дунав" No 47

Телефон за контакти

тел.: 02 / 983 30 20
тел.факс: 02 / 983 57 97
моб. тел: 088 903 05 95

Е-mail: mc_femina@abv.bg, info@mcfemina.com

ОДМ

Остеодензитометрия (ОДМ ) - ултразвуково измерване на костната плътност. Извършва се на костта на петата с апарат Osteospace (Франция).