Адрес:

1202 София, България
ул."Дунав" No 47

Телефон за контакти

тел.: 02 / 983 30 20
тел.факс: 02 / 983 57 97
моб. тел: 088 903 05 95

Е-mail: mc_femina@abv.bg, info@mcfemina.com

Начало » FAQ

FAQ

1. Кога може да ми бъде направено ултразвуково изследване?

2. Какво е ехографски скрининг І триместър?

3. Какво е фетална морфология?

4. Колко ултразвукови изследвания е необходимо да планирам?

5. Кога мога да направя 3D/4D-ехография?

6. При 3D/4D-ехографията ще бъде ли оценена феталната морфология/анатомия?

7. При нормален резултат от феталната морфология мога ли да пропусна редовния преглед при проследяващия гинеколог?

8. Необходимо ли е да съм с пълен пикочен мехур по време на прегледа?

9. Вредно ли е ултразвуковото изследване включително и 3/4D-ехографията?

10. Безопасно ли е ултразвуково изследване през вагината?

11. Каква е продължителността на прегледа?

12. Необходимо ли е предварително планиране и запазване на час за съответното изследване? Как да си запишем час?

13. Необходимо ли е да уточня вида на желания преглед при предварителното запазване на час?

14. Кога и под каква форма се предоставят резултатите от прегледа?

15. При случай на спешност мога ли да бъда прегледана без предварително запазен час?

16. Възможно ли е закъснение или неспазване на записания от мен час за преглед по вина на центъра?

17. Необходимо ли ми е медицинско направление за преглед?

18. Да нося ли резултати от предшестващи прегледи и изследвания?

19. Мога ли да разбера пола на бебето ?

20. Мога ли да поканя придружаващи лица (членове на семейството, приятели, познати) за прегледа?

21. Има ли Медицински център „Фемина“ договори с фондове за доброволно здравно осигуряване?