Оценката на феталната морфология е високоспециализирано ултразвуково изследване за аномалии на плода, което според препоръките на ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) се извършва в периода 18 – 23 г.с.

Целта на изследването е:

 • да се измерят отделните параметри (части) на плода и да се прецени дали те съответстват на очакваното според последната редовна менструация (ПРМ). Това се нарича биометрия. В някои случаи на несъответствие (напр. при нередовни менструации) се извършва корекция на очаквания термин за раждане. Измерването на плода е от особено значение за правилната преценка на отклоненията в неговия растеж на по-късни етапи от бременността (в трети триместър).
 • да се оцени прецизно анатомията на плода и да се изключат или диагностицират вродени структурни аномалии. Не всички аномалии на плода, обаче, могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвуково изследване!
 • да се извърши ехографски скрининг за хромозомни аномалии. С ултразвуковото изследване хромозомните аномалии не могат да бъдат диагностицирани, но могат да бъдат заподозрени!
 • В допълнение към това се оценяват: плацентата, пъпната връв и околоплодната течност, матката, дължината на маточната шийка, яйчниците. Извършва се и Доплерово изследване – оценка на кръвния ток в маточните артерии на бременната, в различни съдове на плода и в пъпните артерии. По този начин могат да бъдат прогнозирани рисковете за някои късни усложнения на бременността като прееклампсия и изоставане в растежа на плода.
  Използва се целият арсенал от ултразвукови технологии: 2D-ехография, 3D-ехография, 4D-ехография, Доплерова велосиметрия.

Биохимичен скрининг (БХС) ІІ триместър (15-19 г.с.)

Това е кръвен тест, при който се изследват нивата на бета-ЧХГ (хормон с плацентарен произход), АФП (белтък с произход от плода) и естриол (uE3) в кръвта на бременната. С помощта на специална компютърна програма се изчислява рискът за синдром на Даун, тризомия 18 и 13. В миналото БХС е бил и средство за скрининг за отворени дефекти на невралната тръба (аненцефалия и спина бифида). Днес тези дефекти се установяват със 100% точност чрез ултразвуково изследване.

БХС във втори триместър се прилага в случаите, при които бременната е пропуснала да направи комбиниран скрининг за най-честите хромозомни аномалии (ХЗА) в първи триместър. Тестът може да е препоръчан от специалист-генетик след проведен скрининг в периода 11-13+6 г.с.

БХС във втори триместър се осъществява в периода 15-19 г.с. и задължително се съчетава с ултразвуково изследване и биометрия на плода. Ако УЗИ се извършва преди 18 г.с., не е възможна оценка на всички структури на плода. Поради това в тези случаи се препоръчва  допълнително ултразвуково изследване.

Биохимичният скрининг във втори триместър, подобно на комбинирания скрининг в първи триместър, се извършва в Националната генетична лаборатория на СБАЛАГ ”Майчин дом” – София. За удобство на бременните ние можем да вземем и подготвим кръвната проба на място и да я доставим в лабораторията. Резултата си бременните могат да разпечатат от сайта на лабораторията www.lmpbg.org като въведат имената си, рожденната си дата и датата на постъпване на пробата в лабораторията /тя е следващият работен ден след вземане на кръвта/ или от нашия сайт www.mcfemina.com, където резултатите от скрининга също се прехвълрят. Достъпът до тях е с ЕГН и цифровата парола, която е отпечатана на документа от ултразвуковия преглед.

И още:

 • Оценката на феталната морфология се препоръчва за всички бременни.
 • Още веднъж подчертаваме, че изследването се извършва между 18-23 г.с., като е най-информативно в срок 20-23 г.с.
 • Около 70% от структурните аномалии (малформации) на плода могат да бъдат установени чрез ултразвуково излседване в този период на бременността.
 • УЗИ във втори триместър се извършва при умерено изпълнен пикочен мехур, трансабдоминално (през коремната стена) на бременната. В редки случаи се налага и трансвагинално (през влагалището) ехографско изследване – при неблагоприятно разположен плод или за по-точно измерване на маточната шийка. Трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!
 • Оценката на феталната морфология се осъществява чрез 2D-ехография. В някои случаи (най-вече при оценката на фетални аномалии) може да е необходимо допълнително изследване и в режим 3/4D. Ако самата бременна пожелае, може да бъде направено 3/4D изследване без медицинска индикация за това, срещу допълнително заплащане. 3D/4D изследването, обаче, не замества изследването в 2D режим, а го допълва. Поради това, че изисква повече време, искането за включване в прегледа и на 3D режим, налага уточняване при предварителното запазване на час и непосредствено преди самото изследване.
 • Ехографското изследването задължително се документира, като след него получавате амбулаторен лист (протокол) „Фетална морфология ІІ триместър” с резултата и коментар на специалиста. При изразено преди прегледа желание и при техническа възможност (подходящ срок на бременността, подходящо разположение на плода) може да се направи запис на изследването върху електронен носител срещу допълнително заплащане.
 • Всяко отклонение, установено при прегледа „Фетална морфология ІІ триместър”, ще бъде подробно обсъдено с Вас. При необходимост ще бъдат назначени допълнителни изследвания на Вас и на плода.
 • Не всички аномалии са налице или могат да бъдат открити чрез УЗИ в този срок от бременността. Затова се препоръчва извършването и наФетална морфология ІІІ триместър.
 • Не всички аномалии на плода могат да бъдат открити с помощта на ехографския метод!

Хромозомните аномалии (ХЗА) не могат да бъдат диагностицирани с ултразвук, а само чрез инвазивни пренатални изследвания (биопсия на хориона, амниоцентеза). Извършването на тези тестове се налага най-често при абнормни резултати от скрининговите тестове в първи и втори триместър. В някои случаи, при наличието на  определени ехографски маркери, също може да възникне съмнение за ХЗА, която следва да се потвърди или отхвърли чрез инвазивен тест.

Във всички случаи на ехографски установени структурни аномалии на плода се препоръчва  инвазивна пренатална диагностика.

Нормалният резултат от феталната морфология не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви акушер-гинеколог.

Още информация:

Въпроси

Медицинска информация