Целта е в този ранен срок на бременността чрез комбинирани скринингови тестове да се изключат или диагностицират вродени структурни и хромозомни аномалии на плода. Това позволява, ако се установят отклонения от нормите, да се извършат допълнителни изследвания или при необходимост да се прекъсне бременността на този ранен етап.

Ехографски скрининг І триместър – високоспециализирано ултразвуково изследване за вродени структурни и хромозомни аномалии на плода в ранните срокове на бременността (11-13+6 г.с.).
Оценяват се дължината на плода и основните маркери за хромозомни аномалии.
Към това се прави първата най-ранна оценка на анатомията на плода. На базата на това изследване се идентифицират до 90% от съмнителните за синдром на Даун и други хромозомни аномалии плодове.

Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии І триместър – в кръвта на майката се изследват два хормона с произход от плода и придатъците му ( свободен бета-ЧХГ и РАРР-А ).
При изчисляване на индивидуалния риск се вземат предвид нивата на двата хормона, възрастта на бременната и оценените при ултразвуковия скрининг маркери и така се идентифицират около 95% от плодовете със синдрома на Даун.

Ранният биохимичен скрининг се извършва в Националната генетична лаборатория на СБАЛАГ“Майчин дом“ – София, която е референтен и координиращ център за цялата страна. За улеснение на бременните можем да вземем и подготвим кръвната проба за биохимичния скрининг на място в центъра веднага след ултразвуковия преглед. Наш ангажимент е да я доставим в лабораторията на следващия работен ден. Бременните могат да получат резултата си от интернет сайта на лабораторията www.lmpbg.org като въведат имената си, рождената си дата и датата на постъпване на пробата /тя е следващият работен ден след вземането на кръвта/. 

• Препоръчва се за всички бременни.
• Важно е да се спазва срока 11–13+6 г.с.!

Пропуснат скрининг І триместър? Не се тревожете, имате възможност за комбинирано изследване в 15 – 20 г.с.   Фетална морфология с БХС ІІ триместър (15-19 г.с.)
• Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) за оценка на трудно достъпни за оглед през корема  фетални структури.
• Изследването задължително се документира, като след прегледа получавате протокол „Ехографски скрининг І триместър“, а при заявено преди прегледа желание – и негов запис върху CD или DVD.
• Всяко отклонение от този комбиниран скрининг ще бъде подробно обсъдено с Вас.
• Наличието на едно или повече отклонения от нормата не значи, че плодът е болен! Това е само повод за допълнително инвазивно изследване (хорионбиопсия или амниоцентеза) за 100% (99%) отхвърляне на хромозомна аномалия..
• Ако се диагностицира тежка структурна аномалия (несъвместима с живота) се обсъжда прекъсване на бременността.
• С ехографския скрининг І триместър не може да се оцени напълно анатомията на плода, тъй като плодът е още малък. Оптималния срок за оценка на анатомията на плода е 20-23 г.с. → Фетална морфология 20-23 г.с.

Още информация:

Въпроси

Медицинска информация