Прегледите и консултациите в центъра се извършват от водещи български специалисти в акушерството и гинекологията, детската кардиология и образната диагностика. Всеки член на нашия екип притежавауникална квалификация и опит, придобити с многогодишна практика и упорита клинична и изследователска работа внай-големите национални университетски центрове, както ис обучение и многобройни специализации в чужбина. Те притежават научни степени и звания, които са признание и доказателстоза техните професионите имвъзможности.

доц. д-р Румен Димитров, д.м.

управител на центъра
акушер-гинеколог

проф. д-р Виолета Димитрова, д.м.

акушер-гинеколог

доц. д-р Живка Карагьозова, д.м.

акушер-гинеколог

д-р Светлана Врагалева

акушер – гинеколог

д-р Веселина Славкова

акушер – гинеколог

д-р Любомира Икономова

акушер – гинеколог

д-р Диана Христова

акушер-гинеколог

bg_image

д-р Констанца Нейкова, д.м.

акушер – гинеколог

д-р Любомир Спасов, д.м.

Детски кардиолог
Педиатър

Д-р Гинка Проданова

специалист по образна диагностика

д-р Нина Дилова

специалист по образна диагностика

проф. д-р Радослава Въжарова

генетик

проф. Стефана Събчева

микробиолог

Мария Шаламандова

Цитолог

Даниела Божкова

Цитолог

доц. д-р Румен Димитров, д.м., управител на центъра

Завършил е медицина в МУ – София с Хипократов медал през 1986 г. От 1990 година работи като асистент в най-голямата ни университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“ – София. Има специалност по акушерство и гинекология от 1994 г. Последователно израства до главен асистент и доцент в Медицински университет в София и началник на Клиника по обща и урогинекология, ръководител на екип с над 25 годишна практика в гинекологичната хирургия. Профилиран е в областта на оперативната гинекология, ендоскопската гинекологична хирургия (безкръвни гинекологични операции), урогинекологията, ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията и уродинамиката. Специализирал е в British Urological Institute, Бристол. Защитил е дисертация в областта на уродинамиката на тема „Многоканални компютризирани уродинамични изследвания при жени с дисфункция на долния уринарен тракт“ (2002 г). Автор е на множество научни публикации и е съавтор в 7 учебника и помагала за студенти и специализанти. Член е на Управителния съвет е на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията и е лектор на нейните обучителни курсове.


проф. д-р Виолета Димитрова, д.м.

Завършва Медицинския факултет на МУ – София с Хипократов медал през 1982 г. От 1986 г. неизменно работи в СБАЛАГ „Майчин дом” – София.  Между 1982 и 1986 г. работи последователно по двегодини като акушер-гинеколог в болниците в Бобов дол и Благоевград, а от 1986 г. неизменно работи в СБАЛАГ „Майчин дом” – София. Професионалната и научната й кариера започва като младши асистент и достига до професор (от 2021 г.). Първоначално оглавява Клиника по фетална медицина, а понастоящем е началник на най-голямата в страната Клиника по патология на бременността. Има магистърска степен по здравен мениджмънт.

Специализирала е в Израел и САЩ по проблемите на рисковата бременност, феталната медицина и пренаталната диагностика. Има допълнителна квалификация в чужбина в областта на пренаталния скрининг за синдром на Даун в първи триместър, Доплеровата диагностика в акушерството и гинекологията, триизмерната ехография, феталната ехокардиография (Великобритания, Холандия, Израел). Защитила е дисертация на тема “Антенатален скрининг за синдром на Даун във втори триместър на бременността” (2001 г.). Съавтор е на изключително популярния първи български „Атлас по ехография в акушерството и гинекологията”, издаден още през 1995 г. Автор е на глави от учебници по акушерство и гинекология, съавтор е на осем други книги. Има над 120 научни публикации в български и чужди научни списания, както и над 90 участия в наши и чужди конгреси. Научните и трудове са цитирани повече от 200 пъти в чуждестранната научна литература и над 150 пъти в българската. Участник е в 7 научни проекта, един от които – международен.  В СБАЛАГ „Майчин дом” провежда обучение на студенти по медицина не само на български, но и на английски език на чужденстранни студенти. Обучава също стажант-лекари, специализанти и докторанти. Изнася лекции пред специализиращи лекари и специалисти от цялата страна в рамките на основните и специализирани курсове, организирани от Катедрата по акушерство и гинекология на Медицинския университет – София. Била е научен ръководител на двама успешно защитили докторанти с дисертации на теми от областта на рисковата бременност.

Доц. Виолета Димитрова е един от съоснователите на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията и понастоящем е неин председател. Тя неизменно участва като лектор във всички обучителни курсове, организирани от Асоциацията. Отговорен редактор е на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията”. В МЦ „Фемина” провежда индивидуално обучение по ехографска диагностика. Член е на редакционната колегия на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията” и е заместник главен редактор на списание „Акушерство и гинекология”. Гост лектор е на научни форуми, организирани от Българското дружество по акушерство и гинекология, Български лекарски съюз и други институции. През 2006 г. изнася лекция в САЩ (Emory University, Atlanta) за организация на акушеро-гинекологичната помощ в България. Член е на лигата „Лекарите на които вярваме”. Носител е на награда на Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) за принос в промоцията на женското здраве, връчена на ХV-ти Световен Конгрес на FIGО (1997 г., Копенхаген).


доц. д-р Живка Карагьозова, д.м.

Професионалната ѝ кариера преминава изцяло в СБАЛАГ „Майчин дом“ – София и Медицинския университет – София, където тя израства от асистент до доцент по акушерство и гинекология. Притежава дългогодишен опит в областите на патологичната и високорискова бременност, пренаталната и ултразвукова диагностика през бременността, инфекциите в акушерството и гинекологията. Защитила е дисертация в областта на патологичната бременност. Има магистърска степен по здравен мениджмънт. Лектор е на студенти и специализанти. Автор е на многобройни научни публикации и е участник в множество научни форуми. Заместник председател е на Българското научно дружество по акушерство и гинекология.


д-р Любомир Спасов, д.м.

Педиатър и детски кардиолог с над 20-годишна практика и опит, придобити като главен асистент в СБАЛДБ – София. Специализирал е детска кардиология във Франция и САЩ. Специалист по детски болести и детска кардиология, профилиран в диагностиката на вродените аномалии на сърдечно-съдовата система на плода (фетална ехокардиография). Защитил е дисертация в областта на детската кардиология. Автор е на множество научни публикации и е участник в наши и международни научни прояви.


д-р Светлана Врагалева

Специализирала и защитила специалност по акушерство и гинекология във водещата българска акушеро-гинекологична болница СБАЛАГ“Майчин дом“ – София. Притежава завиден опит в най-съвременните аспекти на ултразвукова диагностика при бременни, в гинекологията и специално в 3D/4D ехографията, придобит чрез продължителна практика с най-модерната апаратура и обучения в чужбина.Владее отлично ултразвуковата диагностика при бременните и в гинекологията и методите за онкопрофилактика, ранна диагностика и лечение на гинекологичните заболявания.

д-р Веселина Славкова

Акушер-гинеколог, специализирала и практикувала във ІІ САГБАЛ „Шейново“. Овладяла е всички най-актуални методи на диагностика и лечение в областта на акушерството и гинекологията включително пълния обхват ултразвукова диагностика на плода, 3D/4D ехография, ехографска диагностика в гинекологията, онкопрофилактика. Квалификацията и опита си дължи на интензивна многогодишна практика и обучения както у нас, така и в чужбина.

д-р Любомира Икономова

Акушер-гинеколог, специализирала и работила в САГБАЛ „Св. София“ и МБАЛ „Св. София“. Владее и прилага пълния спектър от методи за диагностика и лечение в акушерството и гинекологията, в т. ч. и най-модерните ехографски методи за изследване при бременните.

д-р Констанца Нейкова, д.м.

Акушер-гинеколог, специализирала в САГБАЛ „Шейново“ и СБАЛАГ „Майчин дом“, където понастоящем практикува. Преминала курсове по колпоскопия, лапароскопски оперативни техники в гинекологията и доплерова диагностика в акушерството. Специализирала в Клиниката по акушерство и гинекология в университетската болница „Santa Maria della Misericordia”, Перуджа, Италия. Притежава международна диплома по ехография в акушерството и гинекологията към университета Paris-Descartes, Париж, Франция.