Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността и са достъпни за ехографско диагностициране. Не всички аномалии могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвуково изследване! В допълнение към това се оценяват размерите и растежа на плода; плацентата, пъпната връв и околоплодните води; маточната шийка; кръвотока в различните съдове на плода, пъпната връв и маточните артерии. Всичко това дава информация за състоянието на плода и възможност да се прогнозират някои потенциални усложнения преди или по време на раждането; да се планира проследяването на бременността, раждането, начина на родоразрешение, да се планират съответните консултации с детски специалисти преди и след раждането и при необходимост да се организират операции за хирургична корекция.

Използва се целият арсенал от ултразвукови технологии:

2D-ехография, 3/4D -ехография, доплерова велосиметрия.

NB:

• Препоръчва се за всички бременни.

• Оптимални срокове: 28 – 32 г.с.

•Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема), а при необходимост и трансвагинално (през влагалището) за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури и за оценка на маточната шийка. Трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!

• За целта може да се използва 2D-ехография или 2/3/4D-ехография със или без доплерово изследване. Вида на прегледа (2D или 2/3/4D) се уточнява при предварителното запазване на час и непосредствено преди самото изследване.

• Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Фетална морфология ІІІ триместър“ и при желание и непосредствено заявяване преди самия преглед и негов запис върху CD или DVD.

• Всяко отклонение от прегледа „ Фетална морфология ІІI триместър“ ще бъде подробно обсъдено с Вас.

• За съжаление, не всички аномалии могат да бъдат открити с помоща на ехографията като метод за диагностика!

• Нормалният резултат от феталната морфология не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви гинеколог.

Още информация:

Въпроси

Медицинска информация