Това е високоспециализирано ултразвуково изследване за аномалии на плода в 15 – 23 г.с.

Целта на изследването е:

– да се оцени прецизно анатомията на плода и да се изключат или диагностицират вродени структурни аномалии, които е възможно да се установят с ехографския метод. Не всички аномалии могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвуково изследване!
– да се извърши ехографски скрининг за хромозомни аномалии. С ултразвуковото изследване хромозомните аномалии не могат да бъдат диагностицирани, но могат да бъдат заподозряни!
В допълнение към това се оценяват: размерите и растежа на плода; плацентата, пъпната връв и околоплодните води; матката, маточната шийка и аднексите. При показания се извършва доплерово изследване – измерване на кръвотока в различните съдове на плода, пъпната връв и маточнитеартерии с цел преценка състоянието на плода и прогнозиране на различни късни усложнения на бременността.
Използва се целият арсенал от ултразвукови технологии: 2D-ехография, 3D-ехография, 4D-ехография, доплерова велосиметрия.
Може да се комбинира с БХС ІІ триместър (15-20 г.с.).

Биохимичен скрининг ІІ триместър (15-20 г.с.). Това е кръвен тест, при който се изследват нивата на бета-ЧХГ (хормон с плацентарен произход), АФП (белтък с произход от плода) и естриол (uE3) в кръвта на бременната. С помощта на специална компютърна програма се изчислява рискът за синдром на Даун, тризомия 18 и спина бифида.

Биохимичният скрининг се извършва в Националната генетична лаборатория на СБАЛАГ”Майчин дом”-София. За удобство на бременните ние можем да вземем и подготвим кръвната проба на място и да я доставим в лабораторията. Резултата си бременните могат да разпечатат от сайта на лабораторията www.lmpbg.org като въведат имената си, рожденната си дата и датата на постъпване на пробата в лабораторията /тя е следващият работен ден след вземане на кръвта/.

NB:

• Препоръчва се за всички бременни.

• В 15-20 г.с. се използва за ехографски скрининг за хромозомни аномалии, за изключване на дефекти на невралната тръба, дефекти на коремната стена и някои други аномалии, възможни за диагностициране в този срок от бременността. Той може да се комбинира с БХС ІІ триместър (15-20 г.с.). Ултразвуковото изследване е най-информативно в срок 20-23 г.с., когато могат да се открият около 80% от структурните аномалии.

• Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема), а при необходимост и трансвагинално (през влагалището) за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури и за оценка на маточната шийка. Трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!

• За целта може да се използва 2D-ехография или 2/3/4D-ехография с или без доплерово изследване. Видът на прегледа (2D или 2/3/4D) се уточнява при предварителното запазване на час и непосредствено преди самото изследване.

• Изследването задължително се документира, като след него получавате протокол „Фетална морфология ІІ триместър” с резултата и коментар на специалиста, а при изявено преди прегледа желание – и негов запис върху CD или DVD.

• Всяко отклонение от прегледа „Фетална морфология ІІ триместър” ще бъде подробно обсъдено с Вас.

• За съжаление, не всички аномалии могат да бъдат открити в този срок от бременността. Затова се препоръчва Фетална морфология ІІІ триместър.

• Не всички аномалии на плода могат да бъдат открити с помощта на ехографския метод! Хромозомните аномалии не могат да бъдат диагностицирани с ултразвук, но могат да бъдат заподозрени в значителен процент!

• Нормалният резултат от феталната морфология не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви акушер-гинеколог.

Още информация:

Въпроси

Медицинска информация