Това е специализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни малформации (ВСМ).
ВСМ се срещат в около 4-13 на 1000 живородени. Около половината от тях са тежки (несъвместими с живота или изискващи сложни оперативни корекции, свързани с висок оперативен риск). Останалата част също могат да налагат оперативна корекция след раждането в оптимални срокове (в зависимост от тежестта на порока). Затова те заемат водеща роля като причина за перинатална смъртност. Освен това, някои ВСМ се съчетават с хромозомни аномалии.
Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза.

За оценка на феталното сърце се използва целият арсенал от ултразвукови технологии:
2D-ехокардиография, 3 и 4D-ехокардиография (STIC), доплерехокардиография, М-mode.

• Скринингова фетална ехокардиография – извършва се на всички бременни като част от специализираните изследвания – Ехографски скрининг І триместър и Фетална морфология ІІ-триместър.

• По време на прегледа на феталната морфология ІІ триместър се прави базисна оценка на феталното сърце, включваща основните му структури, клапите и големите съдове. Задължително се изследват определен брой проекции на сърцето, с което се изключват значими малформации.

При констатирани отклонения, а също и при бременни с повишен риск от ВСМ на плода, се препоръчва разширена фетална ехокардиография. Тя е ултразвуково изследване на сърцето на плода, което се извършва от тясно профилиран специалист по детска кардиология с помощта на специални опции и режими на работа на апаратурата.

Разширена фетална ехокардиография (разширено изследване на сърцето на плода):

• Извършва се от специалист по детска кардиология.

• Оптималният срок за изследването е 20 – 24 г.с.

• Изследването се документира, като след него получавате подробен писмен протокол „Фетална ехокардиография”.

• Всяко отклонение от прегледа „Фетална ехокардиография ” ще бъде подробно обсъдено с Вас.

• Някои вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани само след раждането!

NB:

Разширена фетална ехокардиография (разширено изследване на сърцето на плода):

• Извършва се от специалист по детска кардиология.

• Оптималният срок за изследването е 20 – 24 г.с.

• Изследването се документира, като след него получавате подробен писмен протокол „Фетална ехокардиография”.

• Всяко отклонение от прегледа „Фетална ехокардиография ” ще бъде подробно обсъдено с Вас.

• Някои вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани само след раждането!

 

Още информация:

Въпроси

Медицинска информация