Центърът предлага пакет „Проследяване на бременност“, включващ всички задължителни прегледи и изследвания от държавната програма по майчино здравеопазване плюс високоспециализираните скринингови и ултразвукови прегледи за бременни.