Това е специализирано ултразвуково изследване на органите на малкия таз за:

• Диагноза на вродени аномалии на матката (двурога, еднорога, двойна, септирана матка и др.).
• Диагноза на полипи, субмукозни миоми, миома на матката, ендометриоза, аденомиоза, яйчникови кисти и др. формации в малкия таз.
• Скрининг и диагноза на неоплазиите на матката и яйчниците.
• Фоликулометрия (ехографско проследяване на овариалния цикъл при стерилитет и инфертилитет).
• Диагноза на извънматочна бременност.
• Диагноза на моларна бременност.


Използва се целият арсенал от модерни ултразвукови технологии:

2D ехография (двуизмерно ултразвуково изследване)
3D ехография (триизмерно ултразвуково изследване)
Доплерехография (цветно картиране, спектрален доплер, енергиен доплер)

Още информация:

Въпроси