Фетус (на латински: foetus) = плод. Фетусът се развива в матката на майчиния организъм, като получава необходимите за развитието му кислород и хранителни вещества от кръвта на майката посредством плацентата. Последната служи като средство за пренасяне на необходимите на плода метаболити и като филтър, който предпазва фетуса от някои неблагоприятни фактори в кръвта на майката. Кръвообращението на плода е напълно самостоятелно и неговата кръв не се смесва с тази на майката.

Плацента – вътрешните й части са изградени от тъкани, произхождащи от зародиша, а външните – от тъкани на майчиния организъм. Плацентата служи за предаване на кислород и хранителни вещества от кръвта на майката към кръвта на плода. Също така чрез нея се отделят непотребни за фетуса метаболити. Плацентата има и защитна функция като предотвратява проникването на някои вредни вещества и някои инфекциозни агенти от кръвта на майката в тази на плода. В плацентата едновременно циркулират майчина и фетална кръв, но те не се смесват. Плацентата се свързва с плода посредством пъпната връв.
Пъпна връв се нарича анатомичната връв, свързваща ембриона/плода с плацентата. Функцията и е да провежда кръв от плода до плацентата и да я връща пречистена и обогатена с кислород и хранителни вещества. Съдържа две артерии и една вена.
Хорион – се нарича предшественика на плацентата.
Пренатална диагностика – дородова диагностика.
Ултразвуково изследване – неинвазивно изследване с помощта на ултразвукови вълни.
Фетална морфология – високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на анатомията на плода и изключване на вродени аномалии.
2D-ехография – двуизмерно ултразвуково изследване.
3D-ехография – триизмерно ултразвуково изследване.
4D-ехография – триизмерно ултразвуково изследване в реално време.
Доплерово изследване (Доплерехография) – високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на кръвотока в съдовете.
Фетална ехокардиография – високоспециализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода.
2D-ехокардиография – ултразвуково изследване на анатомията на сърцето в 2D (двуизмерен) режим от специалист по детска кардиология.
3/4D-ехокардиография – ултразвуково изследване на анатомията на сърцето в триизмерен или триизмерен в реално време (4D, STIC) режим.
Доплерехокардиография е ултразвуково изследване за оценка на кръвотока през клапите на сърцето и големите съдове.
М-mode е ултразвуково изследване за оценка размерите и функцията на сърдечните структури.
Нухална транслуценция – ултразвуков белег в областта на врата на плода (отнася се за 11-13+6 г.с.).
Нухална гънка – ултразвуков белег в областта на врата на плода (отнася се за след 15 г.с.).
Анатомия на плода – костна система (череп, гръбнак, гръден кош, крайници), мозък, лице, гръдни и коремни органи, гръдна и коремна стена и др.
Вродени структурни аномалии – спина бифида, аненцефалия, хидроцефалия, вродени сърдечни аномалии, омфалоцеле, гастросхизис, диафрагмална херния, бъбречни аномалии, аномалии на крайниците, цепка на устната,небцето и др.
Дефекти на невралната тръба (ДНТ) – дефекти на гръбначния стълб и главния мозък (спина бифида, аненцефалия).
ВСМ – вродени сърдечни малформации.
Кариотип –  броят и формата на хромозомите. Кариотипът на човека се състои от 46 хромозоми.
Хромозомни аномалии (ХА) – отклонение от нормалния брой на хромозомите (синдром на Даун, тризомия 18, тризомия 13, синдром на Търнър и др.).
Бета-ЧХГ, РАРР-А, АФП, естриол, плацентарен растежен фактор – вещества с произход от плода и/или придатъците му. Нивата им в кръвта на бременната се използват за откриване на хромозомни и анатомични дефекти.
Биохимичен скрининг І триместър (11- 13+6 г.с.) – метод за оценка на риска от хромозомни аномалии въз основа на нивата на свободния бета-ЧХГ и РАРР-А в кръвта на бременната.
Биохимичен скрининг ІІ триместър (15-20 г.с.) – метод за за преценка на риска от хромозомни аномалии и дефекти на невралната тръба въз основа на нивата на бета-ЧХГ, АФП и естриол (uE3) в кръвта на бременната.
Амниоцентеза (АЦ) – вземане на околоплодна течност.
Хорионбиопсия – вземане на хориални клетки (въси).