Ехомамографията е основен метод за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. Апаратурата с висока разделителна способност и с възможности за доплерово изследване на кръвотока и за еластография дава максимално бърза и точна неинвазивна оценка на състоянието на млечните жлези и намалява необходимостта от инвазивни диагностични процедури.

Още информация:

Въпроси